VÝROBNÍ PORTFOLIO

Náhradní díly pro dřevozpracovatelský  průmysl a zemědělské stroje

Výroba/Repase strojních zařízení

Manipulační vozíky tlakových lahví

Pájené vysokotlaké trubky

Ocelové konstrukce do hmotnosti 5 000 kg

Vybavení laboratoří a operačních sálů

Výroba  jednoúčelových strojů

Komponenty pro svařovací techniku